Pastorační rada

„Pastorační rada ... je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy ... PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: ‚Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši‘ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost PR je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.“ – ze Stanov pastorační rady farnosti Královéhradecké diecéze

ZÁPISY:

Současná PRF Litomyšl (2019–2023)

 Jméno a příjmení  Člen
 A.R.D. Mgr. Zdeněk Mach  z funkce (předseda PRF)
 R.D. Mgr. Antonín Brychta  z funkce
 R.D. Th.Bc. Jan Pitřinec  z funkce
 Mgr. Karel Dvořák  z funkce
 Bc. Piotr Antkiewicz  z funkce
 Bc. Věra Dvořáková  delegovaný (farní charita)
 Ing. Martin Friedl  volený
 Ing. Jan Janeček  volený
 RNDr. Marie Kárská  jmenovaný (ekonomická rada)
 MUDr. Bohumila Kašparová  volený
 Mgr. Petra Kovářová  jmenovaný (Kašpárek)
 Josef Motyčka  jmenovaný
 Bohumil Pavliš  jmenovaný (Čistá)
 Ludmila Pelikovská  jmenovaný
 Ing. Miroslav Sirový  volený
 Jana Střasáková  volený
 Ing. Tomáš Vacek  delegovaný (skauti)
 Bc. Vítek Večeře  volený


Současná PRF Morašice a Cerekvice n. Loučnou (2019–2023)

Seznam členů bude brzy zveřejněn.


PRF Litomyšl (2017–2019)

 Jméno a příjmení  Člen
 R.D. Mgr. Zdeněk Mach  z funkce (předseda PRF)
 R.D. Mgr. Antonín Brychta  z funkce
 R.D. Th.Bc. Jan Pitřinec  z funkce
 Mgr. Karel Dvořák  z funkce
 Bc. Věra Dvořáková  delegovaný (farní charita)
 Jiří Janeček  volený
 MUDr. Bohumila Kašparová  volený
 Mgr. Pavel Kuře  jmenovaný
 Ludmila Pelikovská  jmenovaný
 Bc. Jeroným Pelikovský  volený
 Ing. Miroslav Sirový  volený
 Jaroslav Střasák  delegovaný (skauti)
 Jana Střasáková  volený
 Ing. Terezie Šmolíková  volený
 Bc. Vítek Večeře  volený

 

PRF Morašice a Cerekvice n. Loučnou (2017–2019)

 Jméno a příjmení  Člen
 R.D. Mgr. Zdeněk Mach  z funkce (předseda PRF)
 Ing. Josef Abraham  
 Bc. Marie Foglová  
 Ing. Jaroslava Němcová  
 Ing. Vladimír Stříteský  
 Anežka Štanclová  
 Ing. Josef Štancl  

URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
)
File::.php
Get::array (
 0 => '',
)

MYSQL PARSER GLOBALS

Mysql::array (
 0 => 'zivot-farnosti',
 1 => 'pastoracni-rada',
)
Menu->articles::array (
 0 => '+content-menu-page',
)
Menu->data::array (
 'id' => '28',
 'menu' => '4',
 'rank' => '15',
 'link' => 'pastoracni-rada',
 'postfix' => '.html',
 'name' => 'pastorační rada',
 'title' => 'Pastorační rada - seznam členů a zápisy',
 'style' => '',
 'class' => '',
 'include' => '',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_main.php',
 1 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+head.php',
 2 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+header.php',
 3 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_.php',
 4 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/.php',
 5 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/_.php',
 6 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/.php',
 7 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+footer.php',
 8 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 80

			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 0
		
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 4
		
			SELECT *
			FROM article
			WHERE menu = 28
		
	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 4
	ORDER BY rank, id
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 1
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 2
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 3
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 4
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 14
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 15
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 16
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 17
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 18
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 19
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 20
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 21
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 22
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 23
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 36
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 24
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 25
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 26
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 35
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 27
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 28
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 29
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 30
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 31
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 32
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
	SELECT *
	FROM article
	WHERE menu = 28
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 4
	ORDER BY rank, id, menu
	SELECT *
	FROM article
	WHERE article = 49
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
form__
check__
img__
jquery__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
ajax__
cookie__
dialog__
user__
access__
msg__
js__
farnost__
mapycz__
horizontal_menu__
article__
tinymce__