SPOLEČENSTVÍ A SKUPINY VE FARNOSTI


Spolek

Jsme společenstvím mládeže středoškolské i vysokoškolské.

Scházíme se každý druhý pátek od 19:00 na faře. Více informací vždy v událostech ve farním kalendáři zde na webu a na facebookové stránce Spolku


Společenství vysokoškoláků

V naprosté většině jsme vysokoškoláci studující zde v Litomyšli. Proto se scházíme uprostřed týdne - vždy každý druhý čtvrtek od 19:30 na faře.


Hnutí Modlitby matek

Zde v Litomyšli máme několik skupinek, scházíme se na různých místech. Nebojte se nás kontaktovat.


Modlitby mužů - Lectio Divina

Všechny muže zveme na společnou modlitbu nad Písmem svatým podle starobylé a přece stále moderní metody Lectio Divina. Scházíme se každý druhý čtvrtek od 19:30 na faře.


Litomyšlská schola mládeže

Jsme scholou, ale i společenstvím. Scházíme se každý týden - v liché týdny v pátek v 15:15 na faře a v sudé týdny v neděli v 10:00. Zveme děti a mládež od 6. třídy výš.

Jednou za dva týdny doprovázíme páteční mši svaté a cca jednou za měsíc i nedělní mše svaté.


Schola gregoriana litomyšlensis

Scházíme se příležitostně k doprovázení liturgie.

SPOLEČENSTVÍ2 A SKUPINY VE FARNOSTI


Spolek

Jsme společenstvím mládeže středoškolské i vysokoškolské.

Scházíme se každý druhý pátek od 19:00 na faře. Více informací vždy v událostech ve farním kalendáři zde na webu a na facebookové stránce Spolku


Společenství vysokoškoláků

V naprosté většině jsme vysokoškoláci studující zde v Litomyšli. Proto se scházíme uprostřed týdne - vždy každý druhý čtvrtek od 19:30 na faře.


Hnutí Modlitby matek

Zde v Litomyšli máme několik skupinek, scházíme se na různých místech. Nebojte se nás kontaktovat.


Modlitby mužů - Lectio Divina

Všechny muže zveme na společnou modlitbu nad Písmem svatým podle starobylé a přece stále moderní metody Lectio Divina. Scházíme se každý druhý čtvrtek od 19:30 na faře.


Litomyšlská schola mládeže

Jsme scholou, ale i společenstvím. Scházíme se každý týden - v liché týdny v pátek v 15:15 na faře a v sudé týdny v neděli v 10:00. Zveme děti a mládež od 6. třídy výš.

Jednou za dva týdny doprovázíme páteční mši svaté a cca jednou za měsíc i nedělní mše svaté.


Schola gregoriana litomyšlensis

Scházíme se příležitostně k doprovázení liturgie.


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
)
File::.php
Get::array (
 0 => '',
)

MYSQL PARSER GLOBALS

Mysql::array (
 0 => 'zivot-farnosti',
 1 => 'spolca-skupiny',
)
Menu->articles::array (
 0 => '+content-menu-page',
 1 => '+content-menu-page',
)
Menu->data::array (
 'id' => '23',
 'menu' => '4',
 'rank' => '10',
 'link' => 'spolca-skupiny',
 'postfix' => '.html',
 'name' => 'spolča, skupiny',
 'title' => 'farní společenství, skupiny, kroužky,...',
 'style' => '',
 'class' => '',
 'include' => '',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_main.php',
 1 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+head.php',
 2 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+header.php',
 3 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_.php',
 4 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/.php',
 5 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/_.php',
 6 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/.php',
 7 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/_.php',
 8 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/.php',
 9 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+footer.php',
 10 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 82

			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 0
		
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 4
		
			SELECT *
			FROM article
			WHERE menu = 23
		
	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 4
	ORDER BY rank, id
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 1
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 2
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 3
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 4
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 14
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 15
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 16
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 17
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 18
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 19
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 20
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 21
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 22
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 23
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 36
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 24
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 25
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 26
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 35
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 27
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 28
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 29
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 30
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 31
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 32
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 4
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
	SELECT *
	FROM article
	WHERE menu = 23
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 4
	ORDER BY rank, id, menu
	SELECT *
	FROM article
	WHERE article = 41
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 4
	ORDER BY rank, id, menu
	SELECT *
	FROM article
	WHERE article = 61
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
form__
check__
img__
jquery__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
ajax__
cookie__
dialog__
user__
access__
msg__
js__
farnost__
mapycz__
horizontal_menu__
article__
tinymce__