Historie farnosti

Stručný přehled historických událostí.

Cyril a Metoděj - kostel sv. klimenta

Naše farnost patří k nejstarším v Čechách. Podle tradice zde svatí Cyril a Metoděj založili v 60. letech 9. století kostel sv. Klimenta, vůbec první v Čechách. Navzdory tomu, že tato pověst zůstala v povědomí lidí dodnes, má zřejmě pramálo společného s historickou realitou. Dnes již neexistující kostel sv. Klimenta je sice doložený, ale z podstatně mladší doby.

Kníže Břetislav - Románský kostel

Historicky doloženo je založení románského kostela knížetem Břetislavem v polovině 11. století. Tento kostel se stal ve 40. letech 12. století řádovým kostelem kláštera premonstrátů, který zde byl založen olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a dostal jméno Mons oliveti – Hora olivetská.

Litomyšlské biskupství

V roce 1344 bylo v souvislosti s povýšením pražského arcibiskupství v Litomyšli zřízeno biskupství. Druhý litomyšlský biskup Jan ze Středy, vlivný rádce Karla IV., založil nad městem konvent augustiniánů - poustevníků s konventním kostelem sv. Kříže. Řeholníci sice v r. 1421 utekli před husitskými vojsky z Litomyšle a jejich klášter byl pobořen, kostel byl však zachován a později k němu byla přinesena fara od výše zmíněného kostela sv. Klimenta, který přestal sloužit svému účelu.

renesance, baroko

Tak se stal kostel Povýšení sv. Kříže farním kostelem, kterým je do dnešní doby. Prošel mnohými přestavbami – renesančními, barokními i historizujícími. Ve 2. polovině 18. století byla postavena současná budova proboštství (tehdy děkanství) v těsném sousedství kostela, kde nahradila starší, na základech části augustiniánského konvetnu postavenou, budovu děkanství.

totalita

Dvacáté století přineslo běsnění v podobě nacistické a komunistické totality, kdy byly farní kostel i fara značně zpustošeny a po roce 1989 během 15 let usilovné práce znovu obnoveny. Na této obnově má lví podíl polistopadový administrátor farnosti P. František Beneš. Ani jedné z totalitních ideologií se tedy nepodařilo zničit ducha farnosti natolik, aby se opět nezačala pozvedat z prachu.

proboštství

Význam farnosti byl potvrzen v roce 1904, kdy královéhradecký biskup Josef Doubrava udělil farnosti titul proboštství. V 90. letech byla nastolena otázka obnovy litomyšlského biskupství, které zaniklo během husitských válek v r. 1421. K obnovení litomyšlské diecéze sice nedošlo, ale v roce 1994 byla při kostele Povýšení sv. Kříže založena kolegiátní kapitula. Na jaře 2016 byl Mons. Pavel Konzbul jmenován v pořadí druhým titulárním biskupem litomyšlským v souvislosti se svým jmenováním pomocným biskupem brněnské diecéze. Prvním titulárním litomyšlským biskupem byl v letech 1982–2010 Mons. Jaroslav Škarvada, osobnost přesahující svým významem domácí scénu.

V dubnu 2017 potvrdil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál znak Římskokatolické farnosti – proboštství Litomyšl. 1. února 2019 se do Litomyšle po mnoha desetiletích vrátil i titul probošta, když jím byl jmenován A.R.D. Zdeněk Mach, dosavadní administrátor farnosti.


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
)
File::.php
Get::array (
 0 => '',
)

MYSQL PARSER GLOBALS

Mysql::array (
 0 => 'o-nas',
 1 => 'historie',
)
Menu->articles::array (
 0 => '+content-menu-page',
)
Menu->data::array (
 'id' => '13',
 'menu' => '3',
 'rank' => '5',
 'link' => 'historie',
 'postfix' => '.html',
 'name' => 'historie',
 'title' => 'Historie farnosti Litomyšl',
 'style' => '',
 'class' => '',
 'include' => '',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_main.php',
 1 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+head.php',
 2 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+header.php',
 3 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_.php',
 4 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/.php',
 5 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/_.php',
 6 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/.php',
 7 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+footer.php',
 8 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 32

			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 0
		
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 3
		
			SELECT *
			FROM article
			WHERE menu = 13
		
	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 3
	ORDER BY rank, id
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 1
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 2
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 3
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 4
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 9
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 10
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 11
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 12
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 13
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
	SELECT *
	FROM article
	WHERE menu = 13
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 3
	ORDER BY rank, id, menu
	SELECT *
	FROM article
	WHERE article = 28
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
form__
check__
img__
jquery__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
ajax__
cookie__
dialog__
user__
access__
msg__
js__
farnost__
mapycz__
horizontal_menu__
article__
tinymce__