FINANČNÍ DARY

Milí přátelé,
naši činnost a aktivity můžete podpořit buď osobně na uvedené adrese, nebo přes bankovní účet uvedený u příslušné farnosti.

 

proboštství Litomyšl               

NA ADRESE:
Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl,
Šantovo nám. 183, 570 01 Litomyšl
NA ÚČET:
č.ú. 345342591/0100 (prosím, uvádějte do zprávy pro příjemce svoji adresu) - provozní, investiční a jiné náklady farnosti

 

 

Morašice u Litomyšle

NA ADRESE:
Římskokatolická farnost – Morašice u Litomyšle, 
Šantovo nám. 183, 570 01 Litomyšl
NA ÚČET:
č.ú. 1232243399/0800 (prosím, uvádějte do zprávy pro příjemce svoji adresu) - provozní, investiční a jiné náklady farnosti

 

 

Cerekvice nad Loučnou

NA ADRESE:
Římskokatolická farnost – Cerekvice nad Loučnou, 
Šantovo nám. 183, 570 01 Litomyšl
NA ÚČET:
č.ú. 1232246389/0800 (prosím, uvádějte do zprávy pro příjemce svoji adresu) - provozní, investiční a jiné náklady farnosti

 


POTVRZENÍ O DARU:

Potvrzení o daru vydáváme na požádání anebo v případě příjmu hotovosti ihned. 

Poznámka:
Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. 

Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

 


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
)
File::.php
Get::array (
 0 => '',
)

MYSQL PARSER GLOBALS

Mysql::array (
 0 => 'o-nas',
 1 => 'podporte-farnost',
)
Menu->articles::array (
 0 => '+content-menu-page',
)
Menu->data::array (
 'id' => '12',
 'menu' => '3',
 'rank' => '4',
 'link' => 'podporte-farnost',
 'postfix' => '.html',
 'name' => 'podpořte farnost',
 'title' => 'Podpořte farnost',
 'style' => '',
 'class' => '',
 'include' => '',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_main.php',
 1 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+head.php',
 2 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+header.php',
 3 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_.php',
 4 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/.php',
 5 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/_.php',
 6 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/.php',
 7 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+footer.php',
 8 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 32

			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 0
		
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 3
		
			SELECT *
			FROM article
			WHERE menu = 12
		
	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 3
	ORDER BY rank, id
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 1
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 2
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 3
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 4
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 9
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 10
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 11
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 12
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 13
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
	SELECT *
	FROM article
	WHERE menu = 12
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 3
	ORDER BY rank, id, menu
	SELECT *
	FROM article
	WHERE article = 26
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
form__
check__
img__
jquery__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
ajax__
cookie__
dialog__
user__
access__
msg__
js__
farnost__
mapycz__
horizontal_menu__
article__
tinymce__