Informace pro turisty

Proboštský a kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže, nejvýznamnější sakrální stavba Litomyšle, je během letních měsíců (červen, červenec, srpen) otevřen pro návštěvníky. Jedná se o atraktivní turistický cíl, nabízí však i prostor ke ztišení a modlitbě.

Kostel je registrován jako turistické známkové místo. Turistické známky i nálepky jsou vedle dalších upomínkových předmětů k dostání na pokladně kostela. Mimo sezónu si můžete turistické známky zakoupit v litomyšlském informačním centru.

Otevírací doba proboštského kostela

červen–srpen

 pondělí  zavřeno
 úterý–sobota  10:00–18:00
 neděle  13:00–17:00


Upozorňujeme návštěvníky, že kostel slouží primárně pro svátostné potřeby farního společenství a otevírací doba tedy může být v závislosti na nich jednorázově upravena.

Prohlídky proboštského kostela s průvodcem

Rádi vám po předchozí domluvě zajistíme prohlídku kostela, a to pro minimální počet 10 návštěvníků. Prohlídku si můžete objednat přes e-mail fara@lit.cz

Prohlídka trvá asi 50 minut a je zaměřena na historii chrámu, jeho umělecký mobiliář a seznámení se s některými základními prvky liturgického prostoru. V rámci prohlídky se návštěvníci podoívají také na jinak nepřístupný literátský kůr nebo do gotické sakristie. Po předchozí domluvě je možné přizpůsobit strukturu prohlídky.

Vstupné

 kostel  zdarma
 věž  30,– Kč (jednotné vstupné)
 prohlídka  80,– Kč (plné) / 50,– Kč (snížené)


Snížené vstupné
 – děti ve věku 6–15 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P.
Vstup zdarma na věž a na prohlídku u nás mají děti do 6 let.

Omezení vstupu do kostela

Během návštěvy kostela je třeba mít na zřeteli posvátný charakter místa a přizpůsobit tomu své chování. Je proto zakázáno chovat se v kostele hlučně nebo konzumovat jídlo a pití. Zcela nepřípustný je vstup do kostela se zvířaty. Návštěvníci by měli být také přiměřeně oblečeni.


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
)
File::.php
Get::array (
 0 => '',
)

MYSQL PARSER GLOBALS

Mysql::array (
 0 => 'o-nas',
 1 => 'prohlidka-kostela',
)
Menu->articles::array (
 0 => '+content-menu-page',
)
Menu->data::array (
 'id' => '11',
 'menu' => '3',
 'rank' => '3',
 'link' => 'prohlidka-kostela',
 'postfix' => '.html',
 'name' => 'prohlídka kostela',
 'title' => 'Prohlídka kostela - časy otevření, ceník',
 'style' => '',
 'class' => '',
 'include' => '',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_main.php',
 1 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+head.php',
 2 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+header.php',
 3 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/_.php',
 4 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/.php',
 5 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/_.php',
 6 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+content-menu-page/.php',
 7 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+footer.php',
 8 => '/home/html/farnostlitomysl.cz/public_html/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 32

			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 0
		
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE menu = 3
		
			SELECT *
			FROM article
			WHERE menu = 11
		
	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 0
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 3
	ORDER BY rank, id
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 1
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 2
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 3
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 4
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 9
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 10
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 11
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 12
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
			SELECT *
			FROM menu
			WHERE id = 13
			LIMIT 1
		
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 3
				LIMIT 1
			
				SELECT *
				FROM menu
				WHERE id = 0
				LIMIT 1
			
	SELECT *
	FROM article
	WHERE menu = 11
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu = 3
	ORDER BY rank, id, menu
	SELECT *
	FROM article
	WHERE article = 24
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
form__
check__
img__
jquery__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
ajax__
cookie__
dialog__
user__
access__
msg__
js__
farnost__
mapycz__
horizontal_menu__
article__
tinymce__